Záväzná objednávka

Termín : *povinný údaj
Počet osôb : *povinný údaj
Meno firmy / osoby : *povinný údaj
E-mail : *povinný údaj
Telefón : *povinný údaj
Číslo karty Gurmánskeho klubu :

Celkovú úhradu uhradte na náš účet Pre gurmanov spol. s.r.o. číslo SK23 3100 0000 0040 9008 4305 maximálne do 3 dní po objednání. Uveďte prosím vygenerovaný variabilný symbol (po odoslaní objednávky) podľa ktorého bude možné vašu platbu identifikovať. Členovia Gurmanskeho clubu si odpočítajú zľavu. Vaša objednávka bude platná až potvrdením o zapísaní vašej platby . Ak sa akcia neuskutoční / táto informácia bude na webovej stránke min 12 hod. pred akciou / , budú Vám peniaze vrátené , alebo si môžte vybrať nasledujúcu akciu. Touto objednávkou suhlasíte s podmienkami uvedenými v popise akcie . Tešíme sa na stretnutie s Vami.